تو دنيا سه تا فرشته هست. ..يکي داره به پرندهاي خوشکل غذا ميده ..يکي داره به درد دل عاشق خوشکل ما گوش ميده سومي هموني که من خيلي خيلي دوسش دارم والان داره اينو ميخونه.

/ 0 نظر / 2 بازدید