آش همان آش است و کاسه همان کاسه، اما بیا

یاری:یک هموطن از تهران با اشاره به خاطرات خود از سید محمد خاتمی در سال 80، خطاب به رئیس دولت اصلاحات گفته است:«بیا که دیگر هیچ کس به عدم توجه به اقتصاد متهمت نمی کند... بیا که دیگر هیچ کس از مشکلات بین المللی و تعلیق غنی سازی در زمان تو سخن نخواهد گفت... بیا که دیگر هیچ کس تو را عامل بی بند و باری جوانان ایرانی نخواهد خواند... بیا که دیگر هیچ کس از یکی بودن تو با دیگران سخن نخواهد گفت... بیا که دیگر هیچ کس تو را سازشکار نخواهد خواند.»

/ 0 نظر / 8 بازدید