در تاريكي شب سه شمع روشن كردم. اولي براي بودنت * دومي براي ديدنت * سومي براي بوسيدنت و در آخر هر سه را خاموش كردم براي در آغوش گرفتنت

/ 0 نظر / 7 بازدید