ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۳/٦  کلمات کلیدی:

شب براي چيدن ستاره هاي قلبت خواهم آمد. بيدار باش من با سبدي پر از بو سه مي آيم و آن را قبل از چيدن ستاره هاي قلبت روي گونه هايت مي كارم تا بداني اي خوبم دوستت دارم