ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۳/٦  کلمات کلیدی:

تفاوت قلب دختران و پسران! قلب پسرها مثل پاركينگي است كه هيچ وقت تابلوي ظرفيت تكميل بر در آن ديده نميشود و اما قلب دخترها مانند فرودگاهي است كه مدت ماندن يك هواپيما در آن بستگي به فرود هواپيماي بعدي داره