به یاد مدار صفر درجه
ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/٢٩  کلمات کلیدی:

تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم ......
تو را به جای همه روزگارانی که نمی زیستم دوست می دارم ......
 تو را به خاطر بوی گندم .......
برای خاطر عطر نان گرم ......
و برفی که آب می شود .....
و برای نخستین گناه ......

تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم ......

تو را به جای همه کسانی که دوست نمی دارم دوست می دارم ......