بيائيد
ساعت ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۳/۱٢  کلمات کلیدی:

بيائيد آنچه دوست داريم بدست آوريم، وگرنه مجبور ميشويم آنچه بدست مي آوريم را دوست داشته باشيم زندگي تفسير اين دو حرف است : يا مرگ آرزوها يا آرزوي مرگ.